Privacy Notice1Introduktion
1.1Detaljerat sekretessmeddelande för personlig information samlad av Autorola.
När du använder Autorolas tjänster använder vi din personliga information. Detta sekretessmeddelande är avsett att informera dig, den “registrerade”, hur vi använder din personliga information.

Skydd av din personliga information är viktig och vi uppmanar dig att läsa detta sekretessmeddelande.

Om du har problem med att läsa det här sekretessmeddelandet eller behöver hjälp med att förstå det, vänligen kontakta oss telefon: +46 8 75 13 800 så hjälper dig så mycket vi kan.

Vi använder också cookies. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.
2Kontakt
2.1Företaget som samlar in din data, känd som datakontrollanten, är:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tel: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk

Din primära kontakt och företaget som behandlar dina data, känd som dataprocessorn, är:

Autorola.se
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby
Tel: +46 8 751 38 00
Email: kundcenter@autorola.se

2.2Om du har ett klagomål angående hur vi behandlar din information, som vi inte kan hjälpa dig med, bör du kontakta dataskyddsmyndigheten:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: +46 8 657 6186
Email: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: https://www.datainspektionen.se/

2.3Din personliga information är skyddad enligt lag genom Allmänna databeskydd (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (Allmänna dataskyddsbestämmelserna))
3Personer som registrerar sig för Autorola-tjänster
3.1När du registrerar dig som användare av Autorola-tjänsterna ingår du ett avtal som Autorola kräver att dina kontaktuppgifter ska hedras. Din information kommer att användas för utförandet av Autorola-tjänster, för att verifiera din identitet och för att ge dig tillgång till relevanta IT-system.

Om det inte finns en rättslig skyldighet avser vi att ta bort eller anonymisera de uppgifter som samlats in från dig när du surfar på våra webbplatser 1 år efter din senaste inloggning eller 5 år efter att du senast köpt eller sålde något fordon eller varor. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
3.2Det finns vissa fall där vi delar din personliga information, samlad när du registrerar dig hos Autorolas tjänster, med tredje part för att kunna utföra den överenskomna tjänsten. Dessa fall inkluderar, men är inte begränsade till, när du säljer eller köper fordon eller varor, när du inte betalar legitima fakturor från Autorola när vi fakturerar när vi återbetalar betalning när myndigheterna frågar om brottsutredningar och mer.

Mottagarkategorierna är:

 • Finansiella revisorer
 • Köparen av fordon eller varor du säljer
 • Säljare av fordon eller varor du köper
 • Vår bank
 • Vårt inkassobolag
 • Vårt återvinningsföretag
 • Digitalt kontraktsföretag
 • Myndigheterna
 • Våra partners värd våra webbplatser och Internet-tjänster
 • Våra data backup partners
 • SMS-tjänsteleverantörer
 • Parkeringsplatser där du hämtar eller levererar fordon eller gods
 • Transportföretag som transporterar fordon till eller från dig
3.3Vi överför fordonsregistreringsbeviset till länder utanför EU-unionen i de fall du säljer fordon eller varor utanför EU-unionen. Köparen kräver fordonsregistreringsbevis för att överföra fordonet till en ny ägare och därför överför vi intyget till den nya ägaren för att den nya ägaren ska kunna fastställa den rättsliga fordran över fordonet.
4Folk surfar på våra webbplatser
4.1Vi samlar in information om vilka sidor du besöker, vilka fordon du tittar på, vilka fordon du lägger till i din favoritlista, vilken kampanj har tagit dig till våra webbplatser etc. Detta används för att rekommendera relevanta fordon till marknadsföring och för att optimera användarupplevelse och flöde med målet att förbättra försäljningen. Vi använder också den information som samlas in för att föreslå potentiella köpare till vårt säljteam.
4.2Om det inte finns en rättslig skyldighet avser vi att ta bort eller anonymisera de uppgifter som samlats in från dig när du surfar på våra webbplatser 1 år efter din senaste inloggning eller 5 år efter att du senast köpt eller sålde något fordon eller varor. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.

Vi har ett rättsligt intresse för att optimera vår försäljning, som vi anser är en rättslig anledning att samla in och bearbeta din information baserat på att du surfar på våra webbplatser.
4.3Vi använder tjänster från tredje part för att skapa anonym statistik för användningen av våra webbplatser. Vi använder också cookies. Se vår Cookie- och Sekretesspolicy för detaljer om hur vi använder cookies.
5Personer som använder Autorola Service Desk eller på annat sätt ber om stöd
5.1Autorola erbjuder support och hjälp för att säkerställa att du har en bra erfarenhet när du använder våra IT-system och -tjänster och för att säkerställa att du kan lösa problem I rimlig tid.

Vi hjälper dig alltid när du har problem med våra tjänster. Vi har ett legitimt intresse att hjälpa våra kunder att använda våra tjänster.

Vi använder tredje parts system för att spåra våra supportförfrågningar och den personliga informationen du tillhandahåller för supportändamål kan lagras hos en extern partner.

I de fall du begär stöd för ett delsystem kan vi behöva dela den personliga informationen du tillhandahåller för supportändamål för att få det nödvändiga stödet från våra partners.

Vi kommer att radera eller anonymisera den personliga informationen du tillhandahåller för supportändamål i högst två år efter att din förfrågan har lösts.
6Människor som inte följer våra regler och riktlinjer
6.1Vi håller ett internt register över användare som är missköter sig kraftigt. Det kan vara att de vägrar att betala erkända köpare eller säljareavgift, upprepade dålig behandling av säljaren när man hämtar en bil, försöker fuska och mycket mer.

Denna information kommer att användas för att bedöma om kan fortsätta att göra affärer med den förekommande parten.

Vi har ett juridiskt intresse för att hålla våra tjänster professionella, vilket innebär att vi försöker se till att våra köpare och säljare är professionella.
6.2I de fall då en lag har brutits eller det finns en rättslig fordran, delar vi denna information med relevanta parter som:

 • Myndigheterna
 • Advokater

Denna information kan också vara relevant för finansiell revision eftersom den kan användas som dokumentation för förlust av vinst. I detta fall kommer informationen att delas med:

 • Finansiella revisorer
6.3Om det inte finns en rättslig grund eller brottet är så allvarligt att det finns rättslig grund för en längre retentionstid, avser vi att ta bort eller anonymisera denna information 5 år efter att du senast köpt eller sålde fordon eller varor. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
7Människor köper och säljer fordon
7.1För att underlätta en försäljning måste köparen och säljaren utbyta personlig information och Autorola tillhandahåller båda parter informationen som en del av avtalet som ingåtts vid registrering av Autorola-tjänster. Vissa handlar görs med en mellanhand där köparen och säljaren inte delar personuppgifter. När en auktion slutar, försöker Autorola kontakta potentiella köpare och säljaren och försöka förhandla om försäljningen.
7.2Vi överför din kontaktinformation till länder utanför EU-unionen i de fall där du köper eller säljer fordon eller varor utanför EU-unionen.

Autorola använder en standardavtalsklausul för att säkerställa ett korrekt skydd av din personliga information i avsaknad av ett adekvat beslut enligt artikel 45.3 i GDPR.
7.3Om det inte finns en rättslig skyldighet avser vi att ta bort eller anonymisera de uppgifter som samlats in från dig efter 5 år efter att du senast köpt eller sålde något fordon eller varor. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
7.4Autorola är lagligt skyldig att anmäla importerade och exporterade varor till INTRASTAT, i vilket fall de tillhandahåller de lagliga personuppgifter som krävs.

Autorola är lagligt skyldigt att avregistrera fordon före export eller dokumentera att det har gjorts. När avregistrering delas dina personuppgifter med relevanta myndigheter.
8Personer som får återbetalning
8.1Om vi behöver återbetala en betalning behöver vi din bankkontoinformation för att kunna överföra pengar tillbaka till dig. Du kan vägra detta om du föredrar, men det kommer att innebära längre expeditionstid och att vi inte kan göra en direkt överföring.

Vi återbetalar pengar baserat på avtalet mellan dig och oss, i strävan att behandla dig och andra kunder rättvist för att främja framtida handel och samarbete.

Vi delar din kontoinformation med:

 • Vår bank
 • Finansiella revisorer

Din bankkontoinformation kommer att raderas 5 år efter den senaste återbetalningen. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
9Personer som vägrar betala
9.1Enligt avtalet mellan våra kunder och Autorola kommer Autorola att försöka samla förfallna betalningar.

När Autorola och kunden inte kan komma överens om betalningssätt, kommer Autorola att använda en tredje part för att återställa pengarna och i så fall dela relevant personuppgifter med skuldåtervinningsbolaget.

Autorola är inte ett inkassoföretag och syftet med att använda en tredje part är att säkerställa en rättvis behandling av alla parter.
9.2Om det inte finns en rättslig skyldighet avser vi att radera eller anonymisera de uppgifter som samlats in från dig 5 år efter det att senast förfallna beloppet rensades eller annullerades. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
10Dina Rättigheter
10.1I enlighet med lagen har du följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som används av Autorola:
10.2Rätt att radera ("rätt att bli glömd")
Autorola tar bort eller anonymiserar din personliga information när den begärs. Raderingen av dina personuppgifter kommer att ske så snart som möjligt inom en månad efter mottagandet av din begäran.

Undantag
Autorola är endast skyldig att ta bort dina uppgifter om Autorola inte är skyldig enligt lag för att behålla informationen eller något av följande gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades;
 • Du återkallar samtycke som ges för insamling och bearbetning, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du motsätter dig bearbetningen för direkt marknadsföring;
 • Din personuppgifter har behandlats olagligt;
 • Din personuppgifter måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet som Autorola är föremål för.
10.3Rätt till begränsning av bearbetning
Autorola kommer sluta behandla dina personuppgifter på din begäran.

Undantag
Autorola är bara skyldig att sluta hantera dina data medan något av följande gäller:

 • Noggrannheten i personuppgifterna ifrågasätts av dig under en period som gör det möjligt för Autorola att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • Bearbetningen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär att användningen begränsas i stället;
 • Autorola behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav;
 • Du har informerat Autorola om överträdelse av dina intressen, rättigheter och friheter i avvaktan på att verifiera om de legitima skälen för Autorola åsidosätter din.
10.4Rätt till rättelse
Om du upptäcker att vi har felaktiga personuppgifter informerar vi oss och vi kommer att korrigera informationen.
10.5Rättighetshavarens rätt till tillgång
Det är rätt att få en kopia av de personuppgifter som Autorola har på dig. Vi tillhandahåller det digitalt om inte annat begärs. Fler regler gäller för synlighet i dina personuppgifter, men all nödvändig information bör omfattas ovan. Kopian av dina personuppgifter kommer att skickas snarast möjligt inom en månad efter mottagandet av din förfrågan.
10.6Rätt att återkalla samtycke
Om vår samling och användning av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket genom att kontakta Autorola.
10.7Rätt till dataöverföring
Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i maskinläsbart format. Autorola kan även skicka det direkt till ett annat företag på din förfrågan.

Undantag
Autorola är endast skyldig att lämna dina personuppgifter där:

 • Data ges till Autorola av dig,
 • Datainsamlingen är baserad på ditt samtycke eller ett avtal där du är parti och
 • Bearbetningen utförs med automatiska medel (vilket betyder ingen information på papper).
10.8Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot eventuell behandling i samband med direktmarknadsföring och där du tror att dina rättigheter bryts eller om det finns hot mot din frihet.

Undantag
Autorola kan fortsätta att behandla din personliga information där något av följande gäller:

 • Autorola visar tvingande legitima skäl för fortsatt bearbetning.
 • Autorola måste behandla din personliga information för att upprätta, utöva eller försvara en rättslig fordran.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen är inte baserad på ett berättigat intresse eller gjort av allmänt intresse.